Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012


Χαίρε, άκουσμα και λάλημα το πληρούν τους ουρανούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: