Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2008

Με το χρωστήρα και την ψυχή…

Η τέχνη της αγιογραφίας είναι ο καρπός της ψυχής…

Είναι η ευλογία και η Θεία παραχώρηση…

Είναι η προσευχή και το αγγελικό θυμίαμα…

Είναι η ουράνια ευωδία και η χαρά…

Είναι η γιορτή των ουρανών…